700 leden Whatsapp groepen Uitgeest

1214

whatsappUITGEEST – Bij de Burger Alert Whatsapp Groepen Uitgeest heeft zich dinsdag 4 november het 700ste lid aangemeld. Hiermee zijn bijna alle straten van Uitgeest vertegenwoordigd. Zelfs de buitengebieden met weinig woningen. De Burger Alert Whatsapp groepen zijn hiermee voor zover bekend één van de grootste van Nederland.
 
 
 
 
Het burgerinitiatief dat in maart 2014 werd opgezet was bedoeld om met elkaar waakzaam te zijn in eigen omgeving en verdachte situaties met elkaar te delen zodat het dieven gilde minder kans krijgt om hun slag te slaan. Het opzetten van deze Whatsapp groepen is een particulier initiatief maar heeft veel contact met de wijkagent van Uitgeest. Alle informatie die binnenkomt via de Whatsapp groepen wordt gedeeld met de wijkagent.
 
Echte successen zijn er vooral in het begin geweest toen er een golf van inbraken Uitgeest teisterde. Inmiddels is het hebben van deze groepen al genoeg om af te schrikken. Inbrekers laten Uitgeest liever links liggen als ze weten dat ze op elke hoek van de straat in de gaten worden gehouden. Het beheer van de Whatsapp groepen heeft nauw contact met de Whatsapp groepen in Akersloot, waardoor verdachte situaties uitgewisseld kunnen worden en zo ook Akersloot erbij betrokken kan worden wanneer een verdachte die richting op gaat.
 
Aanmelden voor de Whatsapp groepen Uitgeest kan via een mailtje met uw 06 nummer naar burgeralert@112-uitgeest.nl daarbij het is natuurlijk wel belangrijk dat u Whatsapp gebruikt op uw telefoon.
 

Reacties

Reacties