Maandag 4 februari eerste landelijke controlebericht NL-Alert

811

Maandag 4 februari rond 12.00 uur zendt de overheid het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL-Alert te ontvangen.
In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Dit jaar zendt de overheid in totaal drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november.NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden zij ook beter geïnformeerd.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Op dit moment werkt NL-Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Dit aantal loopt de komende tijd snel op. Op www.nl-alert.nl staat hoe mobiele telefoons moeten worden ingesteld en of de eigen mobiele telefoon al geschikt is om NL-Alert te ontvangen.


Eerste operationele inzet reeds een feit

Sinds de landelijke introductie op 8 november jl. is NL-Alert al ingezet in Tolbert (Groningen) en in Meppel (Drenthe). In beide gevallen betrof het een grote brand waarbij veel rook vrij kwam.


Zie voor meer informatie, en aanmelden voor NL-Alert: http://www.nederlandveilig.nl/nl-alert/

Reacties

Reacties