Misdaadcijfers Uitgeest vertekend beeld

1290

UITGEEST – NRC Handelsblad en RTVNH hebben onlangs bericht dat Uitgeest tot de tien gemeenten in Nederland behoort waar procentueel gezien de minste misdrijven worden opgelost.
 
Deze media ontleenden hun gegevens aan de ‘Misdaadatlas van de Lage Landen’ van het CBS. Daaruit blijkt dat in Uitgeest vorig jaar 13,8 procent van de misdrijven werd opgelost, terwijl 25% het landelijk gemiddelde is. In de raadsvergadering van 31 maart 2016 werden hierover door de fractie van de VVD vragen gesteld. Bij de misdaadcijfers van het CBS zijn wel enige kanttekeningen te plaatsen. Wat opvalt is dat de negatieve ‘top tien’ vooral bestaat uit relatief kleine gemeenten. Daarvan is bekend dat de bereidheid om aangifte te doen groter is dan in de grotere gemeenten. Daar voelt men zich wat anoniemer en speelt de (grotere) afstand tot het politiebureau ook een rol.
 

Foto ©NRC via nrc.nl
Foto ©NRC via nrc.nl

 
Burgemeester Wendy Verkleij in de raadsvergadering van 31 maart: ‘Als hier in Uitgeest je fiets wordt gestolen, doe je aangifte. In bijvoorbeeld Amsterdam neem je die moeite niet.’ In Uitgeest is de aangiftebereidheid groot: ook van minder ingrijpende misdrijven wordt – in tegenstelling tot in de grote steden – aangifte gedaan. Veel van deze misdrijven hebben voor de politie geen prioriteit. Er wordt minder aandacht aan besteed dan aan bijvoorbeeld inbraken en daarmee daalt het oplossingspercentage.
 
Acties politie en gemeente
Afgelopen jaar zijn verschillende acties ondernomen om het aantal misdrijven terug te dringen. Woninginbraken hebben en houden voor de politie en gemeente prioriteit. Over dit onderwerp werden informatieavonden gehouden, er werd informatie verstrekt in lokale en sociale media. Met een buurtauto werd speciaal informatie gegeven aan inwoners van straten waar inbraak vaker voorkomt. Deze laatste actie wordt dit jaar herhaald. Voor fietsendiefstal is een jaarprogramma opgesteld met een graveeractie en diverse communicatiemomenten om het publiek bewust te maken van de mogelijkheden voor preventie. Het stationsgebied is een van de speerpunten in het nieuwe collegewerkprogramma en krijgt qua veiligheid speciale aandacht.
 

Reacties

Reacties