Tevredenheid over experiment met Twitter en melden vuurwerkoverlast

1093

BEVERWIJK – HEEMSKERK – UITGEEST – Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 december 2012 is evenals vorige jaren door de politie in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest een ‘vuurwerkteam’ ingezet om vuurwerkoverlast in de die gemeenten te bestrijden. Bij wijze van experiment was het deze keer ook mogelijk om op deze dagen tussen 13:00 en 22:00 uur via Twitter melding te maken van vuurwerkoverlast. Deze nieuwe manier van werken kreeg zelfs landelijke aandacht.


Inwoners van deze gemeenten konden hun overlast melden via een tweet met daarin de hashtag #vwlast, de plaats, de straat en het tijdstip van de overlast. Melders kregen direct een reactie en eenheden van het vuurwerkteam werden zo snel als mogelijk op de overlast afgestuurd.


Het projectteam kijkt met tevredenheid terug naar het verloop van het experiment. Mede vanwege de landelijke aandacht werd veelvuldig gebruik gemaakt van de hashtag #vwlast. In totaal zijn er ruim 1100 tweets met deze hashtag verzonden. Niet alleen om overlast te melden, maar ook om te wijzen op het project, complimenten te geven, grapjes te maken en ook om beledigingen te uiten. De overlastmeldingen konden er door het projectteam
eenvoudig uit worden gefilterd en onder de beledigingen zijn geen strafbare feiten geconstateerd.


Telefonisch zijn er 36 meldingen en via Twitter 43 meldingen van overlast gedaan. Deze 79 meldingen en eigen constateringen van politie in burger hebben geleid tot 34 verwijzingen naar Halt voor minderjarige overlastplegers en 8 bekeuringen voor meerderjarige overlastplegers.


De resultaten van dit project, waaronder de gevolgen van landelijke aandacht, bieden goed inzicht in de voor- en nadelen van deze manier van werken en zullen intern worden gedeeld.


Uitgeest


In Uitgeest zijn er 5 meldingen via twitter gedaan. 3 op 29 december, en 2 op 30 december. Dit betrof de Terp, omgeving van de Kuil/Geesterweg, twee keer de Kleis en de Benningskamplaan op de Waldijk.

Reacties

Reacties