Verzoek tot verwijderen auto

1495

UITGEEST – Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente Uitgeest voornemens, een auto (merk Renault Espace) zonder kentekenplaten, geparkeerd op een parkeervak aan de Westerwerf te Uitgeest, te laten verwijderen op 21 november 2017.
 
Deze auto staat al langere tijd geparkeerd ter hoogte van het Uitgeester Notariaat in strijd met artikel 2 parkeerexcessenverordening 1973 Uitgeest.
 
De rechthebbende van de auto heeft de tijd tot en met 20 november 2017 om de auto zelf te verwijderen. De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de auto worden verhaald op de rechthebbende. De auto wordt voor een termijn van 13 weken opgeslagen bij de firma Garagebedrijf Takel- en Bergingsdienst van der Eng te Heemskerk. Daarna zal tot vernietiging van het voertuig worden overgegaan. De rechthebbende op de auto kan na deze publicatie contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. van der Linden. Zij is te bereiken via tel. 14 0251. De rechthebbende kan de auto, na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen.
 
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit bericht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele opbrengst van de auto, dan is de gemeente bevoegd, o.g.v. artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht, de auto te laten vernietigen of de auto om niet aan een derde in eigendom over te dragen.

Reacties

Reacties