Verzoek verwijderen auto Van Roosmalenstraat

4010

UITGEEST – Met toepassing van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:24 van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente Uitgeest voornemens, een auto (merk Volkswagen Passat) zonder kentekenplaten, geparkeerd op een parkeervak aan de Burgemeester van Roosmalenstraat te Uitgeest, te laten verwijderen op 16 mei 2017.
 
Deze auto staat geparkeerd in strijd met artikel 2 Parkeerexcessenverordening 1973 Uitgeest. De rechthebbende van de auto heeft tot en met 15 mei 2017 de tijd om de auto zelf te verwijderen. De kosten verbonden aan het verwijderen en opslaan van de auto worden verhaald op de rechthebbende. De auto wordt voor een termijn van 13 weken opgeslagen bij de firma Garagebedrijf Takel- en Bergingsdienst van der Eng te Heemskerk. Daarna zal tot vernietiging van het voertuig worden overgegaan.
 
De rechthebbende op de auto kan na deze publicatie contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mevrouw M. van der Linden. Zij is te bereiken op 14 025. De rechthebbende kan de auto, na het voldoen van de gemaakte kosten, meenemen. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit bericht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college.
 
Mocht blijken dat de te maken kosten hoger liggen dan de eventuele opbrengst van de auto, dan is de gemeente bevoegd, o.g.v. artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht, de auto te laten vernietigen of de auto om niet aan een derde in eigendom over te dragen.

Reacties

Reacties