Wakkere Ouders tijdens Luilak

1016

HEEMSKERK – BEVERWIJK – UITGEEST – In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 mei a.s. vindt traditioneel de Luilakviering plaats in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Evenals voorgaande jaren grijpt de politie dit moment aan om een handhavingsnacht in het kader van het project Wakkere Ouders te houden. Tijdens luilak ligt de tolerantiegrens voor geluidsoverlast hoog, maar ook vernielingen, beschadigingen en baldadigheden zullen niet worden getolereerd.


In de plaatselijke verordeningen van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest is opgenomen dat het bezit van bijvoorbeeld kaarsen, boter, olie, zeep, meel en eieren verboden is. De politie zal hier dan ook streng op toezien. Overtreders krijgen een afspraak met Bureau Halt en ouders van overtreders worden direct na de aanhouding van hun kroost (dus ook ’s nachts) gebeld.


Wakkere Ouders
Doel van ‘Wakkere Ouders’ is het terugdringen van het drinken op straat door de uitgaansjeugd. Op deze manier wil men de overlast die de uitgaansjeugd onder invloed veroorzaakt verminderen èn de ouders en jongeren bewust maken van het feit dat het onveilige situaties oplevert als kinderen onder invloed van alcohol verkeren. In het kader van dit Wakkere Ouders-project surveilleert de politie op plekken waar veel overlast wordt veroorzaakt en houden ze jongeren aan, die alcohol nuttigen op de openbare weg. Het proces verbaal van de betreffende jongere wordt vervolgens gestuurd naar Bureau Halt, Bureau Halt bepaalt dan de straf. De ouders worden na de aanhouding direct door de politie gebeld.

Reacties

Reacties